Zawmet

www.zawmet.pl»Usługi cięcia i gięcia»Opis usługi

CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI

Zakres materiałów: stal kwasoodporna, stal konstrukcyjna, aluminium.

Parametry cięcia: grubość rur/profili od ∅ 15 do ∅ 150; długość rur/profili do 6500 [m]; grubość rur/profili do 6 [mm].

Cięcie rur: opcja "czystego cięcia", tj. bez odprysków wewnątrz rury.


Zaplecze techniczne: laser do cięcia rur i profili Adige LT 722D

Zaplecze techniczne

nasi partnerzy

Projekt "Wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki cięcia rur i profilii z metalu opartego na technologii laserowego cięcia w spółce Zawmet" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Cięcie profilu laserem

Cięcie rury laserem

Cięcie profilu laserem