Zawmet

www.zawmet.pl»Services»Service description

LASER CUTTING OF PIPES AND SECTIONS

Cutting parameters: diameter from ∅ 15 up to ∅ 150 [mm]; length up to 6500 [mm]; thicknes up to 6 [mm].

Cutting of pipes: "clean cutting" option, that is no spalling inside the pipe.

Metals: acidresistant steel, carbon steel, aluminium.


Technical support: laser for cutting pipes and sections Adige LT 722D

 

Zaplecze techniczne

nasi partnerzy

Projekt "Wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki cięcia rur i profilii z metalu opartego na technologii laserowego cięcia w spółce Zawmet" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

[Translate to English:] Cięcie profilu laserem

Cięcie rury laserem

Cięcie profilu laserem